Zmieni się sposób opodatkowania powierzchni wspólnych

Prezydent podpisał ustawę z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zmieni od 1 stycznia 2016 r. sposób opodatkowania podatkiem od nieruchomości powierzchni wspólnych w przypadku, gdy w budynku wyodrębniono własność lokali.

Jak informowaliśmy we wpisie z 31 marca 2015 r. (Szykują się zmiany w podatku od nieruchomości), obecnie zastosowanie się do literalnej treści przepisu powoduje, że podatek płacony jest tylko od część powierzchni stanowiącej współwłasność. Prezydent podpisał ustawę zmierzającą do tego, aby opodatkowaniu podlegało 100% powierzchni użytkowej nieruchomości.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w przypadku, gdy w nieruchomości wspólnej wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od gruntu oraz powierzchni wspólnych budynku ciąży na właścicielach lokali w proporcji wynikającej ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku. Po zmianie wysokość należnego podatku od gruntu oraz powierzchni wspólnych liczona będzie według proporcji, w jakiej powierzchnia lokali wyodrębnionych pozostaje do całkowitej powierzchni użytkowej budynku niestanowiącej przedmiotu współwłasności.

Konsekwencje praktyczne tej zmiany obrazuje poniższy przykład:

Powierzchnia całego budynku: 150 m2
Lokale z wyodrębnioną własnością (łącznie 100 m2):
Podatnik 1: 20 m2
Podatnik 2: 30 m2
Podatnik 3: 50 m2
Sposób opodatkowania powierzchni wspólnych (50 m2)
Obecnie Od 1 stycznia 2016 r.
Podatnik 1: 20/150 Podatnik 1: 20/100
Podatnik 2: 30/150 Podatnik 2: 30/100
Podatnik 2: 50/150 Podatnik 2: 50/100
Łącznie podatkiem objęte zostaje 100/150 (tj. 2/3) powierzchni wspólnej, poza podatkiem pozostaje 1/3 powierzchni wspólnej. Łącznie podatkiem objęte zostanie 100/100 (tj. całość powierzchni wspólnej).

Wejście w życie omawianej zmiany zamknie możliwość obliczania podatku od powierzchni wspólnych według korzystnej dla podatników proporcji. Nadal jednak podatnicy, którzy nadpłacili podatek za poprzednie lata (płacili go w zawyżonej wysokości, tj. nie uwzględniając literalnego brzmienia przepisu) będą mogli wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *