Zakłady jak jednostki, czyli VAT w samorządach

NSA podjął dzisiaj uchwałę, w której uznał, że gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją przekazaną w zarząd zakładowi budżetowemu. Sąd oparł swą argumentację na wydanym pod koniec września wyroku TSUE dotyczącym kwestii tzw. jednego podatnika. Trybunał uznał, że samorządowe jednostki budżetowe wraz z gminą tworzą jednego podatnika dla celów VAT. W uchwale NSA rozszerzył zatem to stanowisko również na zakłady budżetowe.

W efekcie dla odliczenia podatku VAT nie ma znaczenia, że koszty dokonywanej inwestycji zostały poniesione przez jednego podatnika a czynności opodatkowane realizowane są przez innego. Traktowanie tych podmiotów jako odrębnych podatników jest niezgodne z prawem unijnym. W konsekwencji zachowany zostaje związek ponoszonych wydatków i podatku naliczonego z działalnością opodatkowaną (oczywiście pod warunkiem, że zakład wykorzystywał otrzymane w zarząd nieruchomości do działalności opodatkowanej).

Uchwała ta stanowi wyraźny sygnał, jakiego rozstrzygnięcia możemy się spodziewać w przypadku planowanej uchwały dotyczącej zakładów budżetowych jako odrębnych podatników VAT.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *