Wypłata dywidendy do polskiego zakładu spółki dominującej bez preferencji

Wypłata dywidendy do położonego w Polsce zagranicznego zakładu spółki dominującej nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku u źródła w Polsce. Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lipca 2015 r.

Sprawa dotyczyła wypłaty dywidendy do położonego w Polsce zakładu niemieckiej spółki dominującej, który działa w formie spółki osobowej. W stanie faktycznym większościowym wspólnikiem polskiej spółki wypłacającej dywidendę była polska spółka komandytowa. Z kolei komandytariuszem tego podmiotu była niemiecka spółka kapitałowa. Spółka komandytowa stanowiła zlokalizowany w Polsce zakład niemieckiej spółki. Zdaniem NSA wypłata dywidendy do spółki komandytowej będącej zakładem niemieckiej spółki dominującej nie korzysta ze zwolnienia z podatku u źródła przewidzianego w Dyrektywie Parent – Subsidiary, które zostało implementowane do polskich przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych w art. 22 ustawy o CIT.

NSA, powołując się na orzecznictwo TSUE wskazał, że skoro niemiecka spółka posiada udziały w spółce wypłacającej dywidendę poprzez zakład, to w takiej sytuacji nie jest spełniony warunek bezpośredniego posiadania udziałów w kapitale spółki zależnej. W ocenie sądu nie ma znaczenia, że spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego. NSA podkreślił, że spółka komandytowa, chociaż nie posiada osobowości prawnej, może nabywać i zbywać we własnym imieniu prawa majątkowe, np. udziały innych spółek, w tym uzyskiwać dochody z dywidend. Tym samym niemiecka spółka dominująca nie posiada tytułu własności do udziałów spółki wypłacającej dywidendę, co przesądziło o braku możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania przedmiotowej dywidendy.

Źródło: uzasadnienie ustne do wyroku NSA z dnia 14 lipca 2015 r., sygn. II FSK 1394/13.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *