Wygrana przedsiębiorcy w konkursie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym

NSA wydał kolejny wyrok (o sygn. II FSK 2075/13, z dnia 1 grudnia 2015 r.), w którym potwierdził, że niezależnie od tego, czy nagrodę w konkursie otrzymuje osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, czy  też przedsiębiorca, to przychód w tym zakresie powinien być opodatkowany 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jeszcze kilka lat temu organy podatkowe konsekwentnie twierdziły, że gdy nagrodę w konkursie otrzymuje przedsiębiorca, to przychód uzyskany przez niego w tym zakresie stanowi przychód z działalności gospodarczej. W takiej sytuacji, wartość nagrody powinna być doliczona przez przedsiębiorcę do pozostałych przychodów z działalności gospodarczej, przychód taki powinien być rozliczony samodzielnie i w taki sam sposób, jak pozostałe przychody z działalności. Czyli nagroda w omawianym przypadku nie jest opodatkowana podatkiem zryczałtowanym (który powinien być pobrany przez płatnika) i w związku z tym na organizatorze konkursu nie ciążą żadne obowiązki w zakresie raportowania lub informowana organów podatkowych.

Od jakiegoś czasu nie tylko sądy, ale również organy podatkowe twierdzą, że jednak nie jest to prawidłowe podejście. I uznają, że również w przypadku nagród konkursowych uzyskiwanych przez przedsiębiorców obowiązuje 10% podatek i to na organizatorze konkursu (de facto na wydającym nagrody) ciąży obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia podatku na konto swojego Urzędu Skarbowego (do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek). Dodatkowo, do końca stycznia kolejnego roku należy do właściwego urzędu skarbowego złożyć zbiorczą deklarację PIT-8AR.

Problemem praktycznym jest to, że przed wydaniem nagrody organizator powinien pobrać podatek od otrzymującego nagrodę – dlatego też najczęściej stosuje się w takim przypadku tzw. „ubruttowienie” nagrody. W takiej sytuacji, nagroda składa się z części rzeczowej i pieniężnej. Zwycięzca otrzymuje w praktyce tylko nagrodę rzeczową, natomiast nagroda pieniężna przekazywana jest na poczet podatku.

Warto w tym kontekście podkreślić, że omawiana zmiana podejścia organów i sądów odnośnie do opodatkowania nagród przekazywanym przedsiębiorcom 10% podatkiem – a aktualnie można już mówić o jednolitej linii interpretacyjnej i orzeczniczej w tym zakresie – powoduje, że organizator konkursu (wydający nagrody) w przypadku niepobrania podatku z tytułu przekazania nagrody uczestnikowi – przedsiębiorcy – może w związku z niewykonaniem obowiązków płatnika ponieść odpowiedzialność podatkową i karną skarbową.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *