WARSZAWA – stolica Polski na 19 miejscu pod względem dobrobytu w rankingu ONZ.

Od dekad obserwowana jest tendencja do ucieczki ze wsi do miast w poszukiwaniu poprawy swego losu. My szczególnie wyraźnie widzimy ten trend w przypadku naszych wschodnich regionów, które systematycznie tracą najwartościowszą część swego zasobu pracy. Ludzie młodzi, wykształceni, otwarci na wyzwania dzisiejszej gospodarki migrują, zarówno do dużych miast w Polsce, jak i za granicę. Największe miasta w Polsce, ale także na świecie oferują miejsca pracy, wysokie uposażenia, wysoki poziom życia, możliwości rozwoju osobistego dostęp do kultury i sztuki, przyjazną infrastrukturą i prestiż bycia „miastowym”. Raport ONZ State of the World Cities 2012/2013 przedstawia ranking miast w skali globalnej pod względem poziomu dobrobytu, które oferują.

Według rankingu światową stolicą dobrobytu jest bliski nam Wiedeń, a dalej Nowy Jork i Toronto. Co ciekawe w rankingu dominują miasta Zachodniej Europy, natomiast azjatyckie są znacznie dalej. I tak na przykład na 10 miejscu uplasowało się pierwsze z nich – japońskie Tokio.

Tabela. Miasta o najwyższym wskaźniku dobrobytu w/g ONZ

W pierwszej 20 znalazło się aż 14 miast Europy Zachodniej. Ten sukces zaskakuje biorąc pod uwagę kłopoty społeczno-ekonomiczne, które przeżywa Unia Europejska i upadającą powoli pozycje ugrupowania pod względem potencjału gospodarczego, technologicznego i intelektualnego.

Jeszcze większe wrażenie robi pozycja Warszawa – stolica Polski okazała się najlepszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej – z wartością wskaźnika na poziomie 0,901 i 19 w skali globalnej. Tym samym stolica Polski trafiła do elitarnego grona miast o największym dobrobycie na świecie. Tym większy to sukces że sztuka te nie udała się m.in. Lizbonie, Pradze, Atenom, Moskwie czy Seulowi

Spośród miast Unii Europejskiej najgorzej oceniono rumuński Bukareszt (29. pozycja rankingu), zaś w całej Europie najsłabiej wypadła stolica Mołdawii (45.). Ale nawet najgorsze miasto ze starego kontynentu wypada dużo lepiej od okupujących dół zestawienia metropolii afrykańskich. Najgorsze wskaźniki dobrobytu odnotowano w Monrowii (Liberia). Nieco lepiej wypadły Konakry (Gwinea) i Antananarywa (Madagaskar).

Do przygotowania raportu wykorzystano wskaźnik miejskiego dobrobytu dla 69 metropolii z całego świata. Miasta oceniono według pięciu kryteriów: produktywności, jakości życia mieszkańców, infrastruktury, zrównoważonego rozwoju oraz równości i integracji społecznej.

State of the World Cities 2012/2013

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *