VAT przy transakcji sprzedaży nieruchomości – Jak skutecznie złożyć oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania.

Jeśli transakcja sprzedaży nieruchomości kwalifikuje się na fakultatywne zwolnienie z VAT, a stronom zależy, żeby nie płacić PCC, powinny one złożyć zgodne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania VAT. Pułapek jednak nie brakuje.

Przede wszystkim, należy pamiętać o tym, żeby oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania złożyć i to skutecznie. Warto zatem poświęcić chwilę na weryfikację, czy przy naszej transakcji zachodzi taka konieczności, a jeśli tak, to dopełnić odpowiednich wymogów formalnych.

Treść oświadczenie jest kluczowa – przepisy instruują, że należy podać:

(i) oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania dla dostawy budynku/ budowli lub ich części,

(ii) oznaczenie stron transakcji,

(iii) ich adresy oraz

(iv) numery NIP,

(v) adres budynku/ budowli lub ich części, a także

(vi) planowaną datę zwarcia transakcji sprzedaży.Data ta może później ulec zmianie, dopuszczalne jest również wskazanie jakiegoś zakresu czasowego, jeśli strony nie ustaliły jeszcze terminu – jednak im bardziej precyzyjnie określimy daty, tym bardziej ograniczamy pole do dyskusji z urzędnikiem.

Oświadczenie musi dotrzeć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nabywcy na moment jego złożenia. W razie pomyłki, urzędy powinny skomunikować się między sobą i przekazać dokument. Nie jest to standardowy rodzaj korespondencji, zatem w mojej ocenie lepiej nie doprowadzać do takich sytuacji, gdyż możemy się narazić na uznanie nieskuteczności złożenia oświadczenia, czyli opodatkowanie PCC zamiast VAT.

Wreszcie termin – oświadczenie musi zostać złożone przed datą dokonania transakcji – najbezpieczniej, co najmniej jeden dzień wcześniej. Na gruncie przepisów podatkowych obowiązek rozpoznania transakcji dla celów VAT następuje już na moment uregulowania zaliczki z tytułu planowanej sprzedaży. Dlatego o oświadczeniu należy pamiętać nawet przed zawarciem umowy przedwstępnej, przewidującej konieczność pokrycia zaliczki.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *