Uciążliwa korekta kosztów uchylona

Sejm opowiedział się za uchyleniem od 2016 r. uciążliwej dla przedsiębiorców korekty kosztów w podatkach dochodowych.

Wraz z zasadą „in dubio pro tributario” Sejm uchwalił – w prezydenckiej noweli Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw – uchylenie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Artykuły te nakazują obowiązkową korektę kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie faktury.

Przypomnijmy, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku i nieuregulowania zobowiązania w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o nieuregulowaną kwotę wraz z upływem powyższego 30-dniowego terminu.

Natomiast jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, a faktura nie została uregulowana, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe przepisy zostały dodane z początkiem 2013 r. przez ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Zamiast jednak zmniejszyć obowiązki administracyjne (czemu miały służyć), okazały się niewspółmiernie uciążliwe dla przedsiębiorców.

Nowelizacja została teraz przekazana do rozpatrzenia przez Senat.

Przewiduje się, że zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.

Interesuje Cię ten temat ? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *