Uchwała NSA: Komornik podatnikiem VAT

Komornicy sądowi są podatnikami VAT, wobec czego uzyskiwane przez nich wynagrodzenie za czynności egzekucyjne powinno podlegać opodatkowaniu 23% stawką VAT. Tak wynika z wydanej 6 marca 2017 r. uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I FPS 8/16).

Wczorajsza uchwała NSA rozstrzygnęła istniejące w orzecznictwie wątpliwości dotyczące statusu komornika na gruncie VAT. Do tej pory część sądów administracyjnych stawała po stronie komorników, wskazując, że nie prowadzą oni samodzielnej działalności gospodarczej, wobec czego nie są podatnikami VAT. Co więcej, uznawały, że komornicy są organami władzy publicznej, wobec czego są wyłączeni z opodatkowania VAT na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Inne zaś stawały po stronie fiskusa, stwierdzając, że czynności komorników mają charakter działalności gospodarczej, zaś komornicy nie podlegają wyłączeniu z opodatkowania VAT przysługującemu organom władzy publicznej.

NSA w przedstawionej uchwale stwierdził, że czynności podejmowane przez komorników mają charakter samodzielnej działalności gospodarczej. Zdaniem sądu komornicy nie są również podmiotami władzy publicznej, w związku z czym nie podlegają wyłączeniu z VAT. Wobec tego należy uznać ich za podatników VAT, zaś otrzymywane przez nich opłaty powinny podlegać opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

W uzasadnieniu ustnym uchwały NSA wskazał, że działalność komorników jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły oraz charakteryzuje się samodzielnością finansową. Stwierdził, że ograniczenia wynikające z ustawowo ustalonych opłat egzekucyjnych oraz podleganie nadzorowi sądów powszechnych nie mają w tym względzie kluczowego znaczenia. NSA zauważył również, że wykonywanie przez komornika władztwa publicznego nie powoduje, że są oni podmiotami administracji publicznej, podlegającymi wyłączeniu z opodatkowania VAT.

Podjęta przez NSA uchwała może mieć bardzo znaczące skutki dla działalności komorników sądowych. W związku bowiem z podjętą przez Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 7 lipca 2016 r. (sygn. III CZP 34/16) opłaty komornicze zawierają już w sobie podatek VAT. Oznacza to, że w praktyce ekonomiczny ciężar podatku VAT poniosą komornicy. W efekcie może to doprowadzić do tego, że wiele kancelarii komorniczych będzie miało problemy związane z poradzeniem sobie z wysokimi kosztami działalności, co może negatywnie odbić się na efektywności egzekucji.

Komornicy sądowi nie powinni jednak tracić nadziei. Zgodnie z postanowieniem z 14 września 2016 r. III CZP 55/16, rozszerzony skład SN ponownie pochyli się nad kwestią obliczania podatku VAT od pobieranych przez nich opłat egzekucyjnych.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *