Tylko 3 tygodnie na złożenie PIT!

Przypominamy, że osoby fizyczne mają czas do 30 kwietnia na złożenie do właściwego urzędu odpowiedniej deklaracji w sprawie rozliczeń PIT za 2014 r.

Przekroczenie tego terminu może zostać potraktowane przez władze skarbowe jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, w zależności od kwoty uszczuplenia, na którą został narażony Skarb Państwa poprzez przekroczenie terminu. W przypadku gdy, kwota narażonego na uszczuplenie podatku przekracza kwotę pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie 8 750 zł), czyn ten traktowany jest jako przestępstwo skarbowe, co może wiązać się z karą grzywny (uzależnioną od wysokości stawki dziennej), karą pozbawienia wolności albo obu tym karom łącznie. Dodatkową karą za niezłożenie zeznania PIT w terminie może być:

  • brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
  • brak możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko,
  • brak możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Ponadto podatek niezapłacony w terminie będzie obciążony odsetkami ustawowymi od całej kwoty zaległości w wysokości 8%. Należy jednak pamiętać, że jeśli zaległość zostanie wpłacona razem z odsetkami oraz podatnik złoży razem ze spóźnioną deklaracją tzw. „czynny żal”, powinien uniknąć kary.

Warto pamiętać o powyższych terminach, by uniknąć negatywnych konsekwencji. Szczególnie istotne może to być w przypadku bardziej skomplikowanych rozliczeń PIT, gdzie niezbędna będzie większa ilość czasu na przygotowanie rozliczenia (np. zebranie informacji niezbędnych do sporządzenia zeznania) i przygotowanie się do zapłaty podatku (w szczególności w przypadku osób uzyskujących dochody z zagranicy, które nie były opodatkowane poza granicami naszego państwa). To może dotyczyć np.:

  • osób uzyskujących dochody z wielorakich źródeł (np. osoby HNWI),
  • osób, które zmieniły rezydencję podatkową w trakcie roku podatkowego oraz / lub osób, które zostały oddelegowane do pracy z Polski za granicę i odwrotnie.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *