TP: Z dokumentacją podatkową będzie trudniej – planowane zmiany od 2016 r.

No i stało się. Nastąpiła pierwsza odsłona propozycji zmian do dokumentacji podatkowej, które od pewnego czasu były zapowiadane przez Ministerstwo Finansów. Niniejsze zmiany obejmują m.in.

zmianę zakresu podmiotowego obowiązku dokumentacyjnego (np. podatnicy mający przychody i koszty poniżej 2 mln EUR nie będą zobowiązani do sporządzania dokumentacji);

zmianę zakresu przedmiotowego obowiązku dokumentacyjnego – oprócz transakcji trzeba będzie również dokumentować inne zdarzenia ujęte w księgach rachunkowych, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami z nimi powiązanymi (np. umowy o zarządzanie płynnością, umowy o podziale kosztów, umowy spółki niebędącej osobą prawną, JV);

dodano obowiązek dokumentacyjny w przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek niebędących osobą prawną (będzie możliwość przeniesienia obowiązku dokumentacyjnego na jednego ze wspólników, ale i tak odpowiedzialność z tytułu niesporządzenia dokumentacji będzie spoczywała na wszystkich wspólnikach);

zmianę zakresu dokumentacji – dokumentacja powinna zawierać opis podatnika, opis transakcji i innych zdarzeń, a także informacje finansowe;

wprowadzenie obowiązku sporządzania analizy danych podmiotów niezależnych (bechmarking study) w przypadku podatników, których przychody lub koszty przekraczają 10 mln EUR;

– w przypadku podatników, których przychody przekraczają 20 mln EUR i tworzących grupę kapitałową, wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji na poziomie grupy (master file);

wprowadzeniu przepisu regulującego termin sporządzenia dokumentacji na poziomie lokalnym – dokumentacja powinna być sporządzona nie później niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy;

obowiązek dołączenia do zeznania podatkowego za dany rok podatkowy uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji /innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi lub rajami podatkowymi – w przypadku podatników, których przychody lub koszty przekraczają 10 mln EUR;

wprowadzenie obowiązku raportowania według krajów – dla podmiotów, których przychody przekroczyły 750 mln EUR;

zmianę definicji podmiotów powiązanych kapitałowo – udział w kapitale z 5% na 20%.

Zmiany w obecnym kształcie wydają się rewolucyjne i niewątpliwie spowodują zwiększenie obowiązku administracyjnego związanego z przygotowywaniem dokumentacji dla wielu podatników.

Będziemy Państwa informować na bieżąco o statusie powyższych zmian.

Link to projektu:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271904/12286346/12286347/dokument161143.pdf

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *