TP: RCL opublikowało zmieniony projekt ustawy o dokumentacji podatkowej oraz wzory rozporządzeń

Na stronach rządowego centrum legislacji (RCL) pojawił się zmodyfikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw uwzględniający część uwag zgromadzonych w trakcie konsultacji społecznych i opiniowania.

Do projektów wprowadzono m.in. następujące zmiany:

  • podwyższenie progów powiązań kapitałowych z 20% na 25%,
  • wprowadzenie obowiązku dokumentowania wyłącznie „ istotnych” transakcji od 50 tys. euro lub więcej (w zależności od wysokości przychodów),
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych.

Ponadto, większość przepisów ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r. (a nie od 1 stycznia 2016 r., jak proponowano wcześniej). Zatem podatnicy będą mieć więcej czasu na przygotowanie się do planowanych zmian.

Na stronach RCL opublikowano również projekty rozporządzeń, w tym:

  • rozporządzenie w sprawie określenia wzoru sprawozdania sporządzanego w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz w celu wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
  • rozporządzenie w sprawie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową,
  • rozporządzenie w sprawie określenia wzoru sprawozdania sporządzanego w celu analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transferowych oraz w celu wymiany informacji z właściwymi władzami państw obcych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Link do projektów: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt

Będziemy Państwa informować na bieżąco o statusie powyższych zmian.

Interesuje Cię ten temat ? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *