TAXpress: Znamy plan ratowania VAT w UE

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plan naprawczy sytemu VAT. Ma on obejmować m.in. dwa elementy: uporządkowanie kwestii stawek obniżonych oraz zmianę zasad opodatkowania towarowych transakcji dokonywanych pomiędzy państwami członkowskimi. W odniesieniu do obu kwestii propozycji konkretnych zapisów zmian do obecnie obowiązujących przepisów Dyrektywy 2006/112 możemy spodziewać się dopiero w 2017 r.

W odniesieniu do stawek Komisja zaproponowała dwie możliwe scenariusze:

  • rozszerzenie obecnej, przestarzałej listy towarów i usług objętych stawką obniżoną (stanowiącej załącznik III do Dyrektywy) o pozycje wynikające z wyjątków, do których uprawnione są poszczególne państwa członkowskie np. na podstawie traktatów akcesyjnych;
  • rezygnacja z załącznika III do Dyrektywy i pozostawienie państwom członkowskim swobody w zakresie stawek obniżonych oraz przyjęcie pewnych wytycznych, którymi każde państwo powinno się kierować przy ich wprowadzaniu.

Z kolei w zakresie obrotu towarowego, Komisja w końcu dojrzała do rezygnacji z wprowadzonych w 1993 r. przepisów przejściowych i przyjęcia rozwiązania docelowego, które zrówna zasady opodatkowania dostawy towarów pomiędzy państwami członkowskimi z zasadami obowiązującymi wewnątrz kraju. Oczywiście, towarzyszyć temu powinny istotne uproszczenia dotyczące zasad rozliczania (płacenia) podatku. Taka zmiana pozwoli, po pierwsze, skutecznie walczyć z wyłudzeniami w VAT, które są elementem destrukcyjnym zarówno dla finansów publicznych, jak i dla konkurencji na rynku. Po drugie, pozwoli zachować istotę systemu VAT jako podatku od wartości dodanej, który w ostatnich latach był erodowany (na niewielką i potrzebną, w krótkim okresie, skalę) przez wprowadzany doraźnie dla transakcji krajowych mechanizm odwrotnego obciążenia.

Wszystko rozstrzygnie się w przyszłym roku, o ile Unia w obecnym kształcie będzie jeszcze istniała.

Szczegóły planu Komisji Europejskiej: link.


Crido Taxand_Nagrody_DGP_2015CRIDO TAXAND NAJLEPSZĄ FIRMĄ DORADZTWA PODATKOWEGO WEDŁUG DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ | 2015

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *