TAXpress: Ustawodawca zachęca podatników do korekty rozliczeń – nowe stawki odsetek od zaległości

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Celem zmian jest zachęcenie podatników do samokontroli rozliczeń podatkowych.

Nowe przepisy przewidują obniżenie preferencyjnej stawki odsetek z 75% na 50% stawki podstawowej. Warunkiem skorzystania z obniżonej stawki jest złożenie prawnie skutecznej korekty zeznania podatkowego w terminie 6 miesięcy od upływu terminu na jego złożenie oraz uiszczenia zaległego podatku w ciągu 7 dni od daty dokonania korekty.

Co istotne, niższe odsetki za zwłokę będą miały zastosowanie również do zaległości podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, pod warunkiem złożenia korekty zeznania w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów oraz zapłaty podatku w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty.

Powyższe oznacza, że do końca czerwca 2016 r. podatnicy będą mieli prawo skorygować deklaracje za lata 2010 – 2015 na nowych zasadach. Ma to szczególnie duże znacznie w kontekście zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczących wzmożonych kontroli w obszarze cen transferowych (więcej: MF straszy spółki transferujące zyski).

Tak jak dotychczas, obniżonych odsetek nie stosuje się w przypadku korekty dokonanej na skutek czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

W związku z rosnącą liczbą nieprawidłowości w zakresie VAT i akcyzy, w przypadku tych podatków ustawodawca przewidział również sankcyjną stawkę odsetek w wysokości 150%. Co do zasady, będzie ona miała zastosowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości przez organ.

Jak widać, z jednej strony nowe przepisy mają zachęcać podatników do samokontroli rozliczeń, a z drugiej, karać nieuczciwych podatników.

Dodatkowo ustawodawca zrezygnował z konieczności składania uzasadnienia przyczyn korekty. W związku z tym, nasuwa się pytanie, czy w przypadku dużej różnicy pomiędzy kwotą zobowiązania wynikającą z pierwotnej deklaracji a kwotą z korekty, organy podatkowe nie będą automatycznie wszczynać czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego / kontrolnego celem zweryfikowania poprawności rozliczeń podatnika.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *