TAXpress: Posiedzenie Rady ECOFIN

12 lutego odbyło się comiesięczne spotkanie Rady UE do Spraw Gospodarczych i Finansowych (tzw. Rada ECOFIN), w skład której wchodzą ministrowie państw członkowskich UE ds. finansowych i gospodarczych. W piątkowym posiedzeniu brał także udział minister finansów Paweł Szałamacha.

Spotkanie miało na celu przedstawienie przez Komisję Europejską pakietu nowych propozycji wzmacniających unijne przepisy przeciwdziałające unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa, a następnie ich przedyskutowanie przez Radę ECOFIN. Najważniejsze propozycje przedstawione w pakiecie dotyczyły (i) środków przeciwko agresywnemu planowaniu podatkowemu, (ii) środków służących zwiększeniu przejrzystości między państwami członkowskimi oraz (iii) środków zapewniających uczciwszą konkurencję między podmiotami działającymi na jednolitym rynku.

Pakiet z 28 stycznia 2016 roku przygotowany przez Komisję Europejską zawiera następujące propozycje:

  • prawnie wiążące środki uniemożliwiające stosowanie najczęstszych metod służących unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa,
  • rekomendacje dla państw członkowskich dotyczące sposobów przeciwdziałania nadużyciom postanowień konwencji podatkowych,
  • wniosek dotyczący wymiany informacji przez państwa członkowskie na temat międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w UE,
  • działania na rzecz dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych na szczeblu międzynarodowym oraz nowa procedura UE sporządzania wykazu państw trzecich, które nie przestrzegają zasad w tym zakresie.

Minister Szałamacha opowiedział się za stanowiskiem Komisji Europejskiej dotyczącej proponowanych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania optymalizacji podatkowej i wyprowadzaniu zysków za granicę jako priorytetowego działania również z punktu widzenia polskiego MF.

Więcej szczegółów znajduje się w dokumencie z 28 stycznia br. Anti tax avoidance package proposals by the European Commission, gdzie można znaleźć projekt dyrektywy ustanawiającej środki przeciw praktykom unikania opodatkowania oraz nowelizację dyrektywy w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w obszarze opodatkowania.

W ciągu najbliższych kilku miesięcy przewidziane są intensywne prace nad unijnym pakietem.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *