Szykują się zmiany w podatku od nieruchomości

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian m.in. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Pierwotnie planowano, że zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r. Obecnie prawdopodobny termin to 1 stycznia 2016 r.

Najważniejsze dla przedsiębiorców zmiany przewidziane w tym projekcie (druk 2656) dotyczą:

  • uregulowań w zakresie opodatkowania nieruchomości, w których wyodrębniono własność lokali (i lokale te są własnością przynajmniej dwóch podmiotów)
    Obecnie zastosowanie się do literalnej treści przepisu powoduje, że podatek płacony jest tylko od część powierzchni stanowiącej współwłasność. W projekcie przewidziano zmianę zmierzającą do tego, aby opodatkowaniu podlegało 100% powierzchni użytkowej nieruchomości.
  • doprecyzowania pojęcia „względów technicznych”

Co do zasady, jeśli nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy nie są i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych, nie są one opodatkowane stawkami przewidzianymi dla nieruchomości związanych z tą działalnością. Pojęcie „względów technicznych” jest jednak nieostre i prowadzi do wielu wątpliwości interpretacyjnych. W projekcie przewidziano, że wyłączenie z opodatkowania najwyższą stawką będzie dotyczyć tylko tych budynków i budowli, w stosunku do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego (lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego), na podstawie której trwale wyłączono te obiekty z użytkowania.

  • ograniczenia zwolnienia z podatku dla stowarzyszeń

W projekcie doprecyzowano, że zwolnienie dotyczy gruntów oraz budynków lub ich części zajętych wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży. Zwolnieniem nie będą więc objęte nieruchomości wykorzystywane też do innych celów.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *