Spółka komandytowa nie jest spółką kapitałową – podlega PCC

Do niedawna w orzecznictwie istniały istotne rozbieżności, co do tego, czy spółkę komandytową należy uznawać za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy kapitałowej (2008/7/WE). Takie traktowanie spółki komandytowej skutkowałoby brakiem opodatkowania PCC szeregu czynności restrukturyzacyjnych przeprowadzanych z udziałem spółki komandytowej.

Jednym z takich zdarzeń restrukturyzacyjnych, nie objętych PCC, jest przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową. Gdyby zatem spółka komandytowa miała status kapitałowej, przekształcenie sp. z o.o. w spółkę komandytową nie podlegałoby PCC.

Taką właśnie sprawą zajmował się ostatnio WSA w Poznaniu. Podatnik chciał uzyskać od Ministerstwa Finansów potwierdzenie, że planowane przekształcenie sp. z o.o. w sp. k. nie będzie podlegać PCC. Jednym z argumentów było twierdzenie, że polska sp. k. spełnia wymogi Dyrektywy kapitałowej niezbędne do uznania jej za spółkę kapitałową.
Po negatywnej dla podatnika interpretacji MF, WSA w Poznaniu również zajął stanowisko niekorzystne dla wnioskodawcy. Sąd, odwołując się do uchwały siedmiu sędziów NSA z 15 maja 2017 r. potwierdził, że:

  • spółka komandytowa nie spełnia warunków przewidzianych w Dyrektywie, które nakazywałyby obligatoryjne uznanie jej za spółkę kapitałową,
  • Polska skutecznie skorzystała z możliwości nieuznawania za spółki kapitałowe innych podmiotów, w tym spółki komandytowej.

W efekcie, przekształcenie sp. z o.o. w sp. k. podlega PCC.

Jest to kolejny wyrok WSA wydany po wspomnianej uchwale NSA, w którym sąd prezentuje niekorzystne dla podatników stanowisko. Uchwała NSA dotyczyła co prawda przekształcenia S.A. w sp. j., lecz argumentacja tam zawarta znajduje zastosowanie również w odniesieniu do sp. k. Zatem szanse na wyłączenie z opodatkowania PCC czynności restrukturyzacyjnych z udziałem sp. k. wydają się obecnie niewielkie.

Wyrok WSA w Poznaniu, z 4 października 2017 r., sygn. I SA/Po 32/17


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *