Przeniesienie budynku postawionego na dzierżawionym gruncie podlega VAT

Z zasad prawa cywilnego wynika, że budynek postawiony na gruncie będącym przedmiotem dzierżawy jest de facto własnością właściciela gruntu. Nawet jeśli został on wzniesiony przez dzierżawcę, to jest on tylko „ekonomicznym właścicielem” budynku. I na podstawie prawa cywilnego oraz umowy dzierżawy może co najwyżej domagać się zwrotu nakładów poniesionych w trakcie budowy.

Z uwagi na to, że zabudowa dzierżawionego gruntu ma dwóch właścicieli – prawnego i ekonomicznego, obrót takimi nieruchomościami w praktyce jest niezwykle złożony. Także w praktyce podatkowej, bowiem chociażby na gruncie VAT nie jest jasne, czy mamy do czynienia z dostawą towarów, czy też ze świadczeniem usług i jaką stawką powinien być on opodatkowany.

W ostatnich dniach zapadł wyrok, potwierdzający, że przeniesienie budynku postawionego przez dzierżawcę na dzierżawionym gruncie (a de facto zwrot nakładów na jego budowę na rzecz podmiotu który je poniósł), podlega opodatkowaniu VAT i stanowi dostawę towarów. Sąd niestety nie skomentował jednak, czy tego typu budynek stanowi „budynek” na potrzeby ustawy o VAT i należy stosować zasady właściwe dla zbycia budynku lub jego części.

Źródło: I SA/Łd 1007/16, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *