Powiadomienie o raportowaniu CbC – pozostał już tylko miesiąc na złożenie!

Począwszy od roku sprawozdawczego 2016 duże grupy kapitałowe (krajowe i zagraniczne) mają obowiązek składać informację o grupie podmiotów (Country-by-Country Report, Raport CbC). Raport za 2016 rok powinien zostać złożony do końca 2017 roku (w przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Raport CbC składany jest przez jedną spółkę w grupie – najczęściej będzie to spółka matka lub wyznaczona przez nią jednostka raportująca, ale dodatkowo podmioty które będą objęte tym raportem (choć same niekoniecznie będą go składać) powinny złożyć powiadomienie wskazując w nim podmiot, który złoży Raport CbC wraz z informacją, w którym państwie lub terytorium zostanie złożony raport CbC. Na złożenie powiadomienia za 2016 rok pozostało już tylko 35 dni.

  1. Kto?

Każda spółka wchodząca w skład grupy podmiotów, jeżeli jej wyniki są konsolidowane w sprawozdaniu finansowym grupy, a skonsolidowane przychody grupy przekraczają 750 mln EUR rocznie jest zobowiązana do złożenia powiadamiania, że:

  1. jest jednostką dominującą lub inną jednostką wyznaczoną do przygotowania i raportowania CbCR dla grupy, albo
  2. należy do grupy, która zobowiązana jest do przygotowania CbCR i w swoim powiadomieniu wskazuje jednostkę raportującą wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie przekazany Raport CbC.
  1. Kiedy?

Powiadomienie należy złożyć najpóźniej do końca października 2017 r. za 2016 rok – pierwszy rok sprawozdawczy za który występuje obowiązek składania raportów CbC.

Za kolejne lata powiadomienie należy złożyć do końca roku za który później składany będzie CbCR, czyli za rok 2017 powiadomienie będzie składane do końca grudnia 2018 r.

  1. Gdzie i jak?

Powiadomienie należy złożyć do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się robocza wersja formularza powiadomienia CBC-P. Formularz ma być również dostępny w formie dokumentu elektronicznego (interaktywnego) w celu ułatwienia podatnikom wywiązania się z obowiązku jego złożenia. Zgodnie z zapowiedzią MF, formularz ma być również dostępny na Portalu Podatkowym.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa finansów nałożonego ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa), a także w celu ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji. Została opublikowana również instrukcja, która zawiera opis elementów oraz wskazówki dotyczące jego wypełnienia.

  1. Sankcje

Złożenie powiadomienia jest o tyle istotne, iż za jego brak Szef KAS może nałożyć na podatnika, który nie dopełnił obowiązku karę pieniężną nawet do 1 mln PLN.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *