Posłowie szykują rewolucję w administracji skarbowej

Wszystko wskazuje na to, że rząd postanowił przyspieszyć wejście w życie długo zapowiadanej reformy administracji skarbowej. Opracowane przez Ministerstwo Finansów projekty ustaw dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej, które od 1 stycznia 2017 r. połączyć mają administrację celną, podatkową i skarbową, wniesione zostały do Sejmu jako inicjatywa grupy posłów PiS. Tym samym, zrezygnowano m.in. z oficjalnych konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego.

W opinii projektodawców, zcentralizowanie administracji służy nie tylko uszczelnieniu systemu podatkowego, lecz także dążyć ma do obniżenia kosztów poborów podatków, które w Polsce kształtują się na jednym z wyższych poziomów w Unii Europejskiej. Ponadto, zakłada się, że zminimalizowane zostaną dotychczasowe rozbieżności w standardach działania poszczególnych organów. Niemniej jednak, analiza przepisów projektów ustaw rodzi wątpliwości, czy założenia te mogą zostać spełnione. Istotnym problemem jest bowiem brak spójności nowych procedur z szeregiem obowiązujących ustaw (m.in. ustawą o swobodzie działalności gospodarczej).

W najbliższych wpisach będziemy informować Państwa o szczegółach nowych rozwiązań.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *