Wzór powiadomienia CBC

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się robocza wersja wzoru powiadomienia CBC w formie dokumentu elektronicznego w celu ułatwienia podatnikom wywiązania się z obowiązku nałożonego ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa), a także w celu ujednolicenia zakresu przekazywanych...

MLI cz. 6: Transparentny czyli jaki?

Co do zasady, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, bazujące na Konwencji Modelowej OECD, mają zastosowanie w stosunku do rezydentów podatkowych danego kraju; czyli osób, które mają miejsce zamieszkania / siedzibę w jednym z umawiających się Państw, rozumianych jako podleganie opodatkowaniu od...

Podatek handlowy zawieszony do 2019 r.?

Ministerstwo Finansów opublikowało dziś projekt ustawy nowelizującej Ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej, którego celem jest przedłużenie okresu jej zawieszenia o kolejny rok. Działania MF podyktowane są trwającym sporem o podatek handlowy z Komisją Europejską, która w 2016 r. wszczęła postępowanie...

Sam fakt prowadzenia kontroli nie uzasadnia przedłużenia zwrotu VAT

Ostatnimi czasy organy podatkowe prowadzące kontrole rozliczeń przedsiębiorców z tytułu VAT nagminnie wstrzymują bieżące zwroty nadwyżek podatku. Wpływa to negatywnie na kondycję finansową spółek, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego. Dla fiskusa natomiast sam fakt prowadzenia weryfikacji VAT jest wystarczającym...