Od 1 marca interpretacje indywidualne wyda dyrektor KIS

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat przypominający o wejściu w życie z dniem 1 marca 2017 r. przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgodnie z nowymi regulacjami interpretacje podatkowe będą wydawane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) działającej w ramach KAS.

W związku z wejściem w życie wskazanych powyżej przepisów zmienią się również zasady składania wniosków o wydanie interpretacji, które powinny być kierowane na adres KIS (ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała) lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki KIS.

Zgodnie z komunikatem nowe wzory wniosków o wydanie interpretacji zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS, zaś opłaty od wniosków powinny być wnoszone na konto bankowe KIS.

KIS ma zapewnić jednolitą informację podatkową i celną przejmując dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej oraz Informacji Celnej.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *