Nie sumujmy wszystkich transakcji – stanowisko MF w sprawie grupowania transakcji dla celów dokumentacji cen transferowych

W odpowiedzi na oświadczenie jednego z senatorów Ministerstwo Rozwoju i Finansów wyjaśniło wątpliwości w zakresie sumowania wartości transakcji i innych zdarzeń zachodzących między podmiotami powiązanymi na potrzeby weryfikacji, czy przekroczone zostały progi istotności skutkujące powstaniem obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

W odpowiedzi podkreślono, że nie należy sumować wartości wszystkich transakcji na potrzeby ustalenia obowiązku dokumentacyjnego. Takie podejście jest bowiem sprzeczne z celem i uzasadnieniem zmian w zakresie cen transferowych wprowadzonych od 1 stycznia 2017 roku. W odpowiedzi powołano Wytyczne OECD i podkreślono, że nie wszystkie transakcje zawarte z podmiotami powiązanymi są wystarczająco istotne, aby podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu. Dodatkowo, powołując się na Wytyczne OECD wskazano, że dobrą praktyką jest wprowadzenie do przepisów progów istotności uwzględniających wielkość prowadzonej działalności. Tym samym, zgodnie z opinią Ministerstwa ustalenie obowiązku dokumentacyjnego powinno być rozpatrywane dla transakcji jednego rodzaju lub innych zdarzeń jednego rodzaju. Dopiero, w przypadku przekroczenia progu istności przez takie transakcje jednego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju, podatnik jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji podatkowej.

Z drugiej strony, podkreślono także, iż nieprawidłowe jest przyjęcie założenia, że na potrzeby ustalenia progu należy brać pod uwagę wartość jedynie jednostkowej transakcji. Mogłoby to bowiem prowadzić do obchodzenia przez podatników obowiązku poprzez sztuczne dzielenie transakcji i określanie jednostkowych cen wyłącznie w celu uniknięcia obowiązku dokumentacyjnego.

Stanowisko Ministerstwa jest spójne z pozytywnymi interpretacjami indywidualnymi, o których pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu.

Wyjaśnienia należy uznać za kolejny argument potwierdzającym racjonalne podejście – dokumentację podatkową powinno się przygotowywać jedynie dla kluczowych, istotnych transakcjach zawieranych z podmiotami powiązanymi. W praktyce organy nie powinny wymagać od podatników dokumentowania niematerialnych rodzajów transakcji, których wartość nie przekracza progu istotności. Takie transakcje nie mają bowiem istotnego wpływu na dochody osiągane przez podatników.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *