MF stawia na kulturę – zwolnienia z VAT

Fundacje i stowarzyszenia mogą zostać uznane za instytucje o charakterze kulturalnym, a przez to mogą korzystać ze zwolnienia z VAT, jeśli świadczą usługi związane z kulturą. Stanowisko to zostało formalnie potwierdzone w interpretacji ogólnej wydanej przez MF.

Problemem, z którym borykały się fundacje i stowarzyszenia świadczące usługi kulturalne, było notoryczne odmawianie tym podmiotom prawa do stosowania zwolnienia z VAT przez organy skarbowe ze względu na konserwatywną wykładnię przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Organy twierdziły, że zwolnienie to stosuje się wyłącznie do podmiotów prawa publicznego oraz wybrane instytucje kultury, jak np. teatry, opery, filharmonie, kina czy muzea. W praktyce dochodziło więc do sytuacji, kiedy fundacje i stowarzyszenia, którym organy miejskie zlecały realizację konkretnych działań kulturalnych w zamian za wynagrodzenie, musiały traktować to wynagrodzenie jako kwotę brutto z tytułu wykonanych usług.

MF, w ślad za rozstrzygnięciem Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 584/13, wskazał, że celem zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, było wykonywanie czynności w interesie publicznym, a w konsekwencji obniżenie kosztów dostępu do dóbr kultury. Dlatego też, krąg podmiotów uprawnionych do tego zwolnienia powinien być definiowany przez pryzmat charakteru ich działalności. Stąd MF wskazał, że do takiego zwolnienia powinny być również uprawnione organizacje pozarządowe, w tym fundacje czy stowarzyszenia, które nie działają dla zysku, ale realizują istotne zadania w zakresie kultury. W efekcie, taka sytuacja może nie spowoduje obniżenia kosztów dostępu do kultury, ale na pewno pozwoli skupić się niektórym organizacjom na tej działalności, dla której zostały powołane, a nie zastanawiać się, czy należy odprowadzić podatek od kwot uzyskanych z Ministerstwa Kultury czy samorządu.

Źródło: Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. PT1.8101.6.2015.KCO.PT1.130

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *