Kontrola podatkowa – Never ending story?

Organy podatkowe przyzwyczaiły podatników do długich kontroli, trwających nawet po kilka lat. Są one przedłużane przez kontrolujących zazwyczaj ze względu na „skomplikowany charakter sprawy” czy konieczność „szczegółowej analizy materiału dowodowego”. Taką praktykę zakwestionował WSA w Białymstoku w wyroku z 5 października 2016 r. Z tezy wyroku wynika, że prowadzenie kontroli podatkowej ponad dwa lata jest przewlekłym postępowaniem niezależnie od przyczyny takiego stanu.

Sprawa dotyczyła kontroli w związku ze zwrotem VAT przy dokonywaniu transakcji zagranicznych, tj. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Spółka składając deklarację VAT wskazała podatek do zwrotu. W związku z tym, Naczelnik wszczął wobec niej kontrolę w przedmiocie rzetelności rozliczania VAT, którą rozpoczął w 2014 r. Dziewięciokrotnie przedłużał kontrolę ze względu na „skomplikowany charakter sprawy” i nie zakończył jej do dnia wyrokowania przez sąd. Biznes kontrolowanego polegał na dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw towaru, co stanowiło – w ocenie kontrolujących – dodatkowy argument do przedłużania kontroli.

WSA w wyroku uznał, że kontrola była prowadzona przewlekle. Zaznaczył, że transakcje WDT są znane w polskich realiach od 2004 r. i nie może to stanowić powodu do paraliżu czynności kontrolnych. Skoro organ wskazuje, że istnieje podejrzenie, że kontrolowany może uczestniczyć w oszukańczych transakcjach mających na celu wyłudzenie VAT – to tym bardziej powinien zakończyć kontrolę w jak najszybszym terminie. Natomiast ze stanu kontroli wynika, że czynności organu charakteryzowały się nieprawidłowym planowaniem i organizacją działań. WSA zobowiązał organ do zakończenia kontroli podatkowej w terminie dwóch miesięcy.

Przedłużające się kontrole podatkowe to zmora podatników, którzy wzywani są do przedkładania szczegółowych wyjaśnień, setek dokumentów, często w krótkich, nierealnych terminach. Wyrok WSA pokazuje, że podatnicy nie powinni akceptować takiego stanu rzeczy. Dwa lata to wystarczający czas na zebranie i analizę materiału dowodowego, a kontrolujący nie powinni szukać usprawiedliwienia w szczególnie „skomplikowanym charakterze sprawy”.

Źródło: I SAB/Bk 4/16, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.

 


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *