Jak będzie wyglądał gospodarczy świat za kilka lat? Część 3 – czy nadchodzi czas dominacji Chin i wschodzących potęg w Azji i Ameryce Południowej?

Upadek lub nieco mniejsze problemy strefy euro pozwolą na krótką metę poprawić sytuację USA. Brak konkurenta dysponującego silną walutą – euro – umożliwi finansowanie amerykańskiego długu. Jednak poprawa sytuacji to krótki okres czasu, w długim zadłużona gospodarka USA, która własnymi rękami oddała produkcję wszelakich możliwych dóbr wschodzącym gospodarkom Ameryki Południowej i Azji nie będzie w stanie odzyskać pozycji mocarstwa globalnego. Dzisiejsza Ameryka nadal konsumuje i zadłuża się niebotycznie, niewiele natomiast produkuje. Bez odwrócenia tej tendencji, mniejszej konsumpcji, większych oszczędności i rezygnacji z outsourcingu produkcji na zewnątrz kraju, w dłuższej perspektywie czasu gospodarkę USA czekać będzie droga, którą wcześniej przejdzie Unia Europejska.

Czarne chmury które zawisły nad USA i UE sugerują, że słońce powinno zaświecić nad Azją. I tak rzeczywiście jest. Dynamika wzrostu obserwowana w Chinach sugeruje, że w ciągu najbliższych kilku lat to ten kraj osiągnie status największej gospodarki na naszym globie. Potwierdzają to symulacje prowadzone przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Citi Investment Research.

 

Warto zwrócić uwagę na zmiany, które dokonują się w państwach azjatyckich – Chinach i Indiach. W trakcie najbliższych 5 pięciu lat chińska gospodarka wzrośnie o 64%, indyjska o 22%, amerykańska o 33%, a niemiecka o 4%! Już w 2017 roku Chiny staną się pierwszą gospodarka świata wyprzedzając USA. Oczywiście możemy powiedzieć, że w kategoriach per capita nadal dominować będą Amerykanie, ale ostatecznie wartość nominalna gospodarki chińskiej skorygowana o siłę nabywczą pieniądza będzie większa niż amerykańskiej. Podobne wnioski można wysnuć analizując dane przedstawione przez Citi Investment Research. Do końca dekady Chiny powiększą swą przewagę nad USA, a na trzecim miejscu umocnią się Indie. Dynamicznie rozwijać się będą państwa Ameryki Południowej – np Brazylia, natomiast w stagnacji nadal tkwić będą państwa UE i Japonia.

 Największe gospodarki w 2020 roku w/g Citi Investment Research

 Miejsce 1. Chiny
`
Wartość PKB w roku 2020 – 21,9 bln dolarów
Wartość PKB w roku 2010 – 9,9 bln dolarów

 Miejsce 2. USA
Wartość PKB w roku 2020 – 19,1 bln dolarów
Wartość PKB w roku 2010 – 14,1 bln dolarów

 Miejsce 3. Indie
Wartość PKB w roku 2020 – 9,3 bln dolarów
Wartość PKB w roku 2010 – 3,9 bln dolarów

 Miejsce 4. Japonia
Wartość PKB w roku 2020 – 4,9 bln dolarów
Wartość PKB w roku 2010 – 4,3 bln dolarów

 Miejsce 5. Niemcy
Wartość PKB w roku 2020 – 3,4 bln dolarów
Wartość PKB w roku 2010 – 2,9 bln dolarów

 Miejsce 6. Brazylia
Wartość PKB w roku 2020 – 3,3 bln dolarów
Wartość PKB w roku 2010 – 2,1 bln dolarów

 Miejsce 7. Rosja
Wartość PKB w roku 2020 – 3,3 bln dolarów
Wartość PKB w roku 2010 – 2,2 bln dolarów

 Miejsce 8. W. Brytania
Wartość PKB w roku 2020 – 2,8 bln dolarów
Wartość PKB w roku 2010 – 2,1 bln dolarów

 Miejsce 9. Francja
Wartość PKB w roku 2020 – 2,4 bln dolarów
Wartość PKB w roku 2010 – 2,1 bln dolarów

 Miejsce 10. Korea
Wartość PKB w roku 2020 – 2,2 bln dolarów

W zestawieniu za 2010 rok Korea nie znalazła się w pierwszej 10 największych gospodarek świata. Korea zajmie miejsce Włoch, które w 2010 roku znalazły się na 10. miejscu z wartością PKB – 1,7 bln dolarów.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *