Dywidenda na rzecz słowackiej spółki komandytowej bez „podatku u źródła” w Polsce

W wyroku z 13 grudnia 2016 r., NSA potwierdził, że wypłata dywidendy z polskiej spółki na rzecz słowackiej spółki komandytowej („komanditná spoločnost”) może podlegać pod zwolnienie dywidendowe.

Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim ustalania podstawy opodatkowania w słowackim CIT spółki komandytowej. Podstawę opodatkowania tej spółki obniża się bowiem o część przypadającą na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności.

Zdaniem organów z uwagi na specyficzny sposób ustalania podstawy opodatkowania w CIT „komanditná spoločnost”, spółka ta jest podmiotem o charakterze „półtransparentnym”, którego dochód jest częściowo opodatkowany na poziomie spółki, a częściowo na poziomie wspólników. W konsekwencji, w opinii organów podatkowych, spółka ta nie jest opodatkowana CIT od całości swoich dochodów na Słowacji i nie powinna być objęta zwolnieniem dywidendowym.

Argumentacji prezentowanej przez organy nie podzielił NSA. W przywołanym wyroku NSA stwierdził, że spółka „komanditná spoločnost” została wymieniona w załączniku do Dyrektywy Rady 2011/96/11 i podlega na Słowacji opodatkowaniu od całości swoich dochodów, jeśli jest rezydentem podatkowym tego państwa. Tym samym, „komanditná spoločnost” spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia dywidendowego, a polska spółka nie jest zobowiązana do pobrania podatku „u źródła” od dywidend wypłacanych na jej rzecz.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *