Dotacje bez korekty wstecz

Wydatki zrefundowane dotacją powinny być wyłączone z kosztów podatkowych dopiero w momencie faktycznego otrzymania dotacji. Podatnik nie musi zatem korygować takich kosztów wstecz i płacić odsetek od zaległości podatkowych.

Stanowisko takie potwierdził NSA w dwóch wyrokach z dnia 19 lutego 2015 r., wskazując, że wyłączenie z kosztów podatkowych kwot zrefundowanych dotacją powinno być dokonywane na bieżąco, czyli począwszy od miesiąca, w którym nastąpił faktyczny wpływ dotacji na rachunek podatnika.

Tymczasem, w analogicznych sprawach, Minister Finansów twierdził, że korekta powinna być dokonana „wstecz”, czyli w miesiącach, w których wykazano koszty podatkowe. Takie podejście skutkowało koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowych i stanowiło swoistą sankcję wobec podatnika za jego gospodarność.

W uzasadnieniu ustnym NSA przypomniał, że celem regulacji nakazującej korektę kosztów podatkowych jest zapobieganie sytuacjom, w których wydatki zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie byłyby zaliczone w poczet kosztów uzyskania przychodów. Ustawa o CIT nie reguluje momentu korekty kosztów, a w szczególności nie nakazuje korekty wstecz.

NSA podkreślił, że w pełni podziela podejście prezentowane przez wojewódzkie sądy administracyjne, zgodnie z którym dopóki dotacja nie zostanie wypłacona podatnikowi, brak jest podstaw do korekty kosztów podatkowych. Zakładając, że poniesione wydatki spełniały wymogi dla uznania ich za koszty podatkowe, były one wykazywane prawidłowo. Dopiero moment wypłacenia dotacji powoduje, że korekta kosztów staje się konieczna.

Utrwalająca się linia NSA to dobra wiadomość dla podatników korzystających z dotacji. Nie będą już oni bowiem karani koniecznością zapłaty odsetek za swoją gospodarność. Jednocześnie, kolejne wyroki NSA dotyczące tego zagadnienia potwierdzają, że korzystne rozstrzygnięcie sporu podatnika z fiskusem jest możliwe dopiero na etapie sądowym.

Źródło:
Wyrok NSA z dnia 19 lutego 2015 r., sygn.: II FSK 102/13
Wyrok NSA z dnia 19 lutego 2015 r., sygn.: II FSK 282/13

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *