Czy reverse charge w VAT na usługach budowlanych to problem dewelopera?

Od  1 stycznia 2017 r. w odniesieniu do rozliczania usług budowlanych wykonywanych przez podwykonawcę wprowadzono na gruncie VAT zastosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia.

W dużym uproszczeniu na gruncie nowych przepisów w sytuacji, gdy deweloper zleca wykonanie prac budowlanych swojemu generalnemu wykonawcy (GW), a ten deleguje je dalej podwykonawcom, to na linii GW – podwykonawca należy zastosowania mechanizm odwrotnego obciążenia VAT.

W praktyce oznacza to, że GW jest zobowiązany rozliczyć VAT (naliczony i należny) z tytułu usług wykonanych przez podwykonawcę. Zaś rozliczenie na linii GW – deweloper odbywa się na zasadach ogólnych, czyli GW wystawia na rzecz dewelopera fakturę z VAT. Wydawać by się zatem mogło, że wprowadzona od nowego roku zmiana raczej niespecjalnie dewelopera dotyczy.

Niestety, można wskazać przypadki, gdy GW jest w stanie działać de facto jako podwykonawca.  Dotyczy to sytuacji, w której deweloper wykonuje na rzecz najemcy lokalu prace fit-out, a najemca częściowo partycypuje w ich koszcie. Wówczas deweloper staje się poniekąd wykonawcą tych prac, a GW – podwykonawcą. Taka interpretacja nowych przepisów o VAT została potwierdzona w opublikowanych w ostatnich dniach objaśnieniach MF dotyczących zmian w ustawie o VAT, o których pisaliśmy w ostatni poniedziałek.

Oznacza to, że w rozliczeniu pomiędzy GW a deweloperem następuje istotna zmiana. W zakresie w jakim prace będą refakturowane na najemcę, GW powinien wystawić fakturę bez kwoty VAT, a z informacją „odwrotne obciążenie”. Zaś VAT powinien być rozliczony przez dewelopera (w oparciu o mechanizm reverse charge). Natomiast rozliczenie dewelopera z najemcą z tytułu wykonania prac fit-out nie zmienia się – faktura wystawiona na najemcę będzie zawierała kwotę VAT.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *