Czasu do przygotowania rocznego zeznania pozostało wiele. Tylko teoretycznie

Połowa stycznia. Niedźwiedzie śpią spokojnym snem (zimowym). Wiedzą, że mają jeszcze czas. Podobnie jest z osobami fizycznymi i ich rocznymi zeznaniami podatkowymi – termin na rozliczenie dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym to co do zasady koniec kwietnia. To przecież jeszcze ponad 3 miesiące. A więc sporo czasu. Teoretycznie.

W pewnych przypadkach termin na rozliczenie dochodów jest krótszy. Przykładowo, do końca stycznia należy rozliczyć uzyskane w poprzednim roku podatkowym dochody z najmu rozliczane ryczałtem (opodatkowanie przychodów stawką 8,5%). Z kolei do 20 stycznia złożyć zeznanie i wpłacić wynikający z niego podatek powinny osoby uzyskujące dochody z działalności gospodarczej lub dochody z najmu rozliczane na zasadach ogólnych, jeżeli nie chcą wpłacać zaliczki za ostatni miesiąc lub kwartał poprzedniego roku podatkowego A polscy pracownicy, którzy w trakcie zeszłego roku przebywali (przynajmniej przez część roku) na zagranicznym oddelegowaniu? Ci mają czas do końca kwietnia. Ale to nie oznacza, że powinny zabrać się za swoje rozliczenie dopiero po I kwartale. Kwestią podstawową jest bowiem ustalenie ostatecznej rezydencji podatkowej, zarówno w oparciu o polskie przepisy, jak również przepisy lokalne kraju oddelegowania, a wreszcie stosowne regulacje (ang. tie-breaker rules) wynikające z mającej zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W kolejnym kroku – ustalenie prawa danego kraju do opodatkowania danego źródła dochodów (np. ze stosunku pracy). Podatek zagraniczny i dochody uzyskane za pracę za granicą należy wykazać w polskim zeznaniu podatkowym, aby uniknąć podwójnego opodatkowania (co może sprawiać problemy, bo w wielu krajach termin na złożenie zeznania podatkowego jest dłuższy niż w Polsce). Wreszcie – w przypadku krajów, z którymi obowiązującą metodą unikania podwójnego opodatkowania jest kredyt podatkowy – obliczenie tzw. ulgi abolicyjnej. Proszę mi wierzyć, każdy z tych elementów wymaga odpowiedniej ilości czasu.

Jest jeszcze jedna grupa osób fizycznych, które powinny pomyśleć o swoim rozliczeniu wcześniej (niż w kwietniu). To osoby uzyskujące przychody z wielu źródeł, bądź od wielu podmiotów. Dobrym przykładem są osoby grające na giełdzie papierów wartościowych. Po zakończeniu roku mogę one otrzymać sporą liczbę formularzy PIT-8C, z których informacje należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku takich osób również warto zabrać się do rozliczenia trochę wcześniej (niż w kwietniu).

Podsumowując, tylko pozornie pozostało sporo czasu do złożenia rocznego zeznania podatkowego. W niektórych przypadkach należałoby rozpocząć przygotowania w tym zakresie już teraz.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *