Ceny transferowe: Nowy projekt rozporządzenia dla dokumentacji TP Local i Master File

Na stronie Rządowego centrum legislacji pojawił się właśnie zaktualizowany projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej (dokumentacji cen transferowych).

Jest to kolejna wersja projektu rozporządzenia (poprzednia była opublikowana w lipcu 2015 r.), które ma wyjaśnić podatnikom jakie elementy powinna zawierać nowa dokumentacja cen transferowych, składająca się od 2017 r. z dwóch części – local file oraz master file.

W odniesieniu do zawartości dokumentacji local file i master file, najnowsza wersja rozporządzenia nie różni się zasadniczo od wersji wcześniejszej – porządkując i rozszerzając nieco opis elementów jakie powinny znaleźć się w dokumentacji cen transferowych, zgodnie z art. 9a ust. 2b (local file) i 2d (master file) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Warto jednak zwrócić uwagę na treść rozporządzenia odnoszącą się do opisu analizy porównawczej, która też powinna być elementem dokumentacji cen transferowych u podatników, których przychody lub koszty przekraczają 10 mln EUR rocznie. Opis analizy porównawczej powinien, według projektu rozporządzenia, zawierać m.in.:

  • Wyjaśnienie powodów wyboru analizowanych stron transakcji,
  • Wyjaśnienie powodów wyboru istotnych założeń będących podstawą analizy danych porównawczych,
  • Opis przebiegu transakcji i zaangażowania podmiotów w porównywalnych transakcjach,
  • Opis warunków porównywalnych transakcji w stopniu, w jakim wpływają one na wartość przedmiotu transakcji,
  • Opis warunków istniejących na porównywalnych rynkach w stopniu, w jakim wpływają one na wartość przedmiotu transakcji, wraz z opisem warunków wpływających na wybór tych innych, porównywalnych rynków,
  • Opis danych porównawczych zastosowanych w analizie i danych porównawczych odrzuconych ze względu na brak porównywalności,
  • Opis korekt zastosowanych do danych porównawczych lub analizowanej transakcji,
  • Opis stosowanych wskaźników finansowych, miar statystycznych wraz z określeniem punktu lub przedziału rynkowego i uzasadnieniem dlaczego warunki analizowanej transakcji nie równią się od warunków transakcji realizowanych pomiędzy niezależnymi podmiotami.

W naszej ocenie rozszerzenie wymogów dotyczących analizy porównawczej może oznaczać, iż jeszcze większy nacisk będzie położony na udowodnienie rynkowości stosowanych, a ciężar tego dowodu będzie spoczywał na podatniku. Tak wymagające przepisy będą też narzędziem w rękach fiskusa do kwestionowania nieprawidłowo ustalanych cen transakcyjnych czy nierzetelnie przygotowywanych analiz.

Poniżej zamieszczamy odwołanie do Projektu Rozporządzenia, które opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji:

Projekt rozporządzenia CIT i PIT dokumentacja cen transferowych

 


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Więcej informacji na temat cen transferowych na cenytransferowe.taxand.pl.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *