W celu zwiększenia efektywności prowadzanych postępowań przygotowawczych związanych z wyłudzeniami podatku VAT Prokurator Generalny wydał wytyczne dotyczące prowadzenia tego typu postępowań. Prokurator Generalny zwrócił uwagę, że czynności powinny zmierzać do ustalenia sprawców odgrywających wiodącą rolę w procederze wyłudzeń podatku VAT i...