Kategoria: Podatki

Spółka komandytowa nie jest spółką kapitałową – podlega PCC

Do niedawna w orzecznictwie istniały istotne rozbieżności, co do tego, czy spółkę komandytową należy uznawać za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy kapitałowej (2008/7/WE). Takie traktowanie spółki komandytowej skutkowałoby brakiem opodatkowania PCC szeregu czynności restrukturyzacyjnych przeprowadzanych z udziałem spółki komandytowej. Jednym z...

KE proponuje zmiany w unijnym VAT

Komisja Europejska zaprezentowała projekt długo oczekiwanego pakietu zmian w unijnym systemie podatku VAT. Nie jest to jednak rewolucja ale drobne zmiany, które mają pomóc w walce z wyłudzeniami. Przygotowane akty prawne jedynie zarysowują docelowe rozwiązanie, którym jest rezygnacja z dzisiejszego sposobu...

Koniec debt push down?

Ministerstwo Finansów uzupełnia  (i tak już mocno kontrowersyjny) projekt nowelizacji CIT o kolejną niekorzystną dla biznesu regulację. Dziś projektem ma zająć się Rada Ministrów. Wersja przedłożona Radzie zawiera m.in. nowość – wyłączenie możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów finansowania udzielonego na...

Zestawy z problemem VAT „w zestawie”

Ministerstwo Finansów opublikowało w piątek kolejne ostrzeżenie dla podatników. Tym razem jednak po raz pierwszy ostrzeżenie dotyczy rozliczeń VAT, a dodatkowo Ministerstwo wprost powołuje się na klauzulę przeciwko nadużyciu VAT. Pod lupę MF trafili podatnicy oferujący produkty w zestawach. Jakiś czas...

Nie sumujmy wszystkich transakcji – stanowisko MF w sprawie grupowania transakcji dla celów dokumentacji cen transferowych

W odpowiedzi na oświadczenie jednego z senatorów Ministerstwo Rozwoju i Finansów wyjaśniło wątpliwości w zakresie sumowania wartości transakcji i innych zdarzeń zachodzących między podmiotami powiązanymi na potrzeby weryfikacji, czy przekroczone zostały progi istotności skutkujące powstaniem obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. W odpowiedzi...