Kategoria: Ekonomia

Jak będzie wyglądał gospodarczy świat za kilka lat? Część 2 – Co dalej z kryzysem w Eurolandzie i Unii Europejskiej

A dalej z gospodarką amerykańską nic dobrego. Co prawda w chwili obecnej Amerykanie z satysfakcją obserwują powolną agonię strefy euro i gospodarczy upadek państw Unii Europejskiej. Ponieważ muszą finansować swój dług publiczny emisją kolejnych papierów wartościowych są zadowoleni z upadku konkurenta...

Jak będzie wyglądał gospodarczy świat za kilka lat? Część 3 – czy nadchodzi czas dominacji Chin i wschodzących potęg w Azji i Ameryce Południowej?

Upadek lub nieco mniejsze problemy strefy euro pozwolą na krótką metę poprawić sytuację USA. Brak konkurenta dysponującego silną walutą – euro – umożliwi finansowanie amerykańskiego długu. Jednak poprawa sytuacji to krótki okres czasu, w długim zadłużona gospodarka USA, która własnymi rękami...

Nobel z Ekonomii 2012

Ekonomiczny Nobel 2012 trafił do dwóch amerykańskich naukowców: Lloyda S. Shapley’a i Alvina E. Roth’a, którzy opracowali teoretycznie i stosowali w praktyce rozwiązanie problemu – jak dopasować do siebie w sposób możliwie najlepszy różne czynniki.Nagrodę przyznano za „teorię stabilnej alokacji i...

Hiszpania – fiesta nad przepaścią

Jak wskazują ostatnie prognozy Komisji Europejskiej 1/3 państw ugrupowania – Grecja, Portugalia, Hiszpania, Włochy, Słowenia, Chorwacja, Holandia, Cypr, Węgry – to kraje które niemal na pewno doświadczą recesji gospodarczej w roku 2012. Z wymienionego powyżej grona największe obawy wzbudzają dwa śródziemnomorskie...