Branża budowlana nadal z VAT na rozdrożu

Przyjętym zwyczajem, czego ustawodawca nie wpisze w akcie prawnym, to Minister dointerpretuje w broszurze. Takie podejście było praktykowane w przypadku nowelizacji ustawy o VAT dotyczącej odliczenia VAT od samochodów i wydatków z nimi związanych, jak również odwrotnego obciążenia w elektronice. Tak się również stało w przypadku nowych regulacji dotyczących odwrotnego obciążenia wybranych usług budowlanych, które weszły w życie z początkiem tego roku.

Już na etapie procesu legislacyjnego branża zgłaszała wątpliwości w zakresie brzmienia nowych przepisów sygnalizując problemy, jakie mogą się w praktyce pojawić z ich interpretacją. Atmosferę uspokajało Ministerstwo zapowiadając wydanie broszury interpretacyjnej. Wydany 17 marca br. dokument nie rozwiał jednak wątpliwości nurtujących branżę.

Co więcej, pomimo wydanych na gruncie nowych przepisów licznych interpretacji indywidualnych nadal istnieje wiele pytań, co do sposobu opodatkowania usług budowlanych w ramach odwrotnego obciążenia. Natomiast część z wydanych interpretacji pozostaje dyskusyjna.

Przykładowo, wątpliwości ciągle istnieją w przypadku:

  • refakturowania (w szczególności tylko części kosztu lub dokonania refaktury po jakimś czasie od momentu nabycia usługi tj. gdy podmiot refakturujący nabył usługę we własnym imieniu i na własną rzecz, a decyzję o refakturowaniu podjął dopiero później),
  • opodatkowania usług świadczonych w ramach konsorcjum,
  • zmiany statusu wykonawcy robót budowlanych po otrzymaniu zaliczki (np. utraty zwolnienia podmiotowego)
  • dostaw kompleksowych (np. usługi z towarem),
  • ustalenia momentu wykonania usługi budowlanej.

Oczywiście pytań jest więcej. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać na kolejne objaśnienia Ministra lub składać wnioski o interpretacje indywidualne.

W końcu, kto pyta nie błądzi (albo błądzi, ale przynajmniej razem z organem interpretacyjnym…).


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Podziel się

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *